Nou CD “11”

Onze compositors catalans a quatre mans

CD amb composicions per a piano a quatre mans de Balart, Blancafort, Bonet, Burgés, Costa Nogueres, Garreta, Gols, R. Lamote de Grignon, Martí i Cristià, Massià i Sor.

Ficta Edicions, 2022. Amb l’impuls de l’Associació Joan Manén.

Cd’s NEXUS Piano Duo al Youtube

CD “11” de NEXUS Piano Duo a l’Spotify

Comparteix la entrada: