Discography

11

Eleven catalan composers for piano four hands:  Sor, Balart, Costa Nogueres, Garreta, Martí Cristià, Massià, Blancafort, R. Lamote  de Grignon, Gols, Burgés and Bonet.

Ficta Edicions, 2022

Promenade

Music for piano four hands by Enric Granados, Isaac Albéniz,  Frederic Mompou and Xavier Montsalvatge.

Columna Música, 2016.

Mediterrànies

Piano and Piano four hands compositions by composer Mercè Torrents i Turmo (1930-2018).

Ediciones Albert Moraleda, 2015.