32-Avuimusica (Barcelona) 2007 (amb J.M. Mestres Quadreny, D. González de la Rubia, Mercè Torrents, Ma Rosa Ribes, M. Ros i C. Silva